SZIGETHALMI HÍRHATÁR
   
 2024.07.25.
 Csütörtök
Ma Kristóf, Jakab napja van.
Holnap Anna, Anikó napja lesz.
   EUR árfolyam
   </R Ft
   CHF árfolyam
   </R Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

HELYBEN VAGYUNK
Történetünk

 

 

Szigethalom városa, a Csepel-szigeten helyezkedik el, Szigetszentmiklós és Tököl között. E helység a történelmi színpadon, mint vendéglegelő tűnt fel először, melyet a tököli gazdák előszeretettel használtak. A legelőterületet egy összefüggő erdősáv választja el a vízparttól, ahol a Dunának ráckevei ága folyik felénk, kialakítva egy csodaszép parti részt, melynek élővilágához tartoznak a szárcsák és vadkacsák, valamint az erdőben ugráló nyuszik, őzikék és a fácánok.


A fákkal övezett sávban ma már hangulatos üdülőterület alakult ki, közvetlen a folyó partján, stégekkel, sétánnyal. Míg a kialakított út egyik felén megmaradt erdőrész közkedvelt kirándulóhely kicsiknek és nagyoknak egyaránt, a másik felén elhelyezkedő vendéglátóhelyek, cukrászdák gondoltak arra is, hogy az elfáradt kirándulók hangulatos helyeken pihenhessék ki az út és a játék fáradalmait. S miközben papa, mama pihen, a kicsik újult erővel kezdhetik a mászókázást, hintázást, csúszdázást, a kialakított játszótéren.


Az építkezések során feltárt leletek alapján tudjuk, hogy a jelenlegi város területemár 3500 évvel ezelőtt, a Bronzkorban is lakott volt. Találtak sírhelyet, bronzkori csontvázzal, családi házépítés közben, de akadtak bőven bögrék, cserépedények, fazekak és tálak is, szépen, sorban. Az aszfaltút építése során pedig, II. századbeli szarmata telep maradványai kerültek elő. Így nyugodtan elmondhatjuk, hogy csinos kis régészeti gyűjteménnyel gazdagodhatott a település, melynek a jövőben a terv szerint egy Helytörténeti Múzeum ad otthont.
Visszatérve a felszíni területre, s időben a XIX. századba utazva, már megváltozott birtokviszonyokat találhatunk, amikor is Szilágyi Lajos ráckevei járású főszolgabíró parcellázza, a jelenlegi szigethalmi HÉV megálló és a Kis Duna felé eső területeket. Itt épültek fel az első házak is. Ekkor még a sokszor változtatott nevünk Szilágyi-telep volt. Csak úgy zárójelben jegyezzük meg, voltunk mi Horthy-liget, Dózsa-liget majd újra Szilágyi-telep, majd lassan s később a már megmaradt Szigethalom.A terület habár még mindenféle szempontból Tökölhöz tartozott, a szőlőkultúra fejlődése és a parcellázás során egyre több család települt le, így 1908-ban már tíz család lakott a telepen, s kedvükért már a HÉV is megállt.
1899-ben a belügyminiszter engedélyezte, a Tököl, Szilágyi-telepi egyesület alapszabályát, s ez, illetve ennek 1909 évi módosított változata alapján megkezdődött az oktatás is a csőszházban (ez a jelenlegi József Attila utcai iskola területe volt), 16 tanulóval s Bruszt Alajos tanár úrral. A nevelői lakással egybeépített állami iskola 1917­ben kezdte meg működését. Első kinevezett igazgatója Erdődi Mihály volt. Ugyanebben az évben jelölték ki a temetőt is, 1600 négyszögöl területen. Itt emeltek 1922-ben emlékoszlopot a világháborúban elesett 9 katonának. Templomaink is épültek, a reformátusok 1931-ben, a katolikusok pedig 1933-ban építették fel templomaikat. Ebben az időszakban készült a bekötő műút is. A postaügynökséget 1934-ben postahivatallá alakították. Az első világháború után a terület fejlődése a környéken működő ipari üzemek hatására, felgyorsult, így az itt élők száma folyamatosan gyarapodott.
A fővárosi munkalehetőség mellett a helyi nagy építkezések szintén kedveztek a népességszám növekedésének. 1940-1942 között építették a Dunai Repülőgépgyárat, 1940-ben épült a tököli repülőtér, a gyártelepi állomás és a Csepel-Horthyliget közötti műút. 1942-ben - Vohányi Géza igazgatása alatt az iskola önállósult. Három tanteremmel és kilenc nevelővel, bővült.
Bekövetkezett azonban a II. Világháború, s sajnos ezt a települést sem kerülte ki. 1944. április. 3.-án a német katonaság bevonult, és több mint fél évig el is felejtett kivonulni a területről. A gyárat és a falut bombázták, az áldozatok száma elérte a 2000 főt. Közülük sokaknak sírja még ma is megtalálható, s emlékükre oszlopot állítatott a hivatal.
A szovjet csapatok november 29.-én érkeztek, a Dunai Repülőgépgyárhoz, s a front elvonulásával megkezdődhettek a helyreállítási munkák, melynek eredményeként a Dunai Repülőgépgyár, Csepel Autógyár néven kezdte meg működését 1949-ben, az újjáépítés után.
Az ipari termelés felgyorsulása eredményezte, hogy munkalehetőség reményében egyre többen költöztek e vidékre. A biztos megélhetés tudata és az olcsó telekárak lehetővé tették, hogy a családok kövessék a munkavállalókat, s ez ugrásszerű népességszám növekedéshez vezetett. Így, a Tökölhöz tartozó Szilágyi-telep (még mindig ezen a néven) 1950-ben önálló lett. Majd 1951- re végre, megkapta a jelenlegi nevét is. Az új községben szükségessé váltak a középületek és az ellátás biztosítása, így 1954-re az orvosi rendelőt is átadták. S a fejlődés dinamikus léptekben, megállíthatatlanul haladt előre.
1956-ban új általános iskola, működő óvoda, 1960 rendőrségi körzeti megbízott és rendőriroda alakulás, orvosi lakások s új postaépület. Ezek mind azt eredményezték, hogy a település lakossága folyamatosan nőtt, s egyre többen szívesen jöttek ide lakni. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a falu lakossága 1970-ben már 6016 fő. S ezen az eredményen javított, hogy az 1970-es évek elején beindult a helyi autóbusz közlekedés is.
Az 1980-as statisztikai adatok szerint már a lakosság száma 9131 fő, s ezt a gyors létszámnövekedést már a fejlődés is alig bírta szusszal. Hirtelen szükség lett még óvodára és iskolára, de azért 1985-re elkészült a suli is, amely a Gróf Széchenyi István nevet kapta. Az 1980-as évek végén ivóvíz társulat alakult, 94-ben bevezették a gázt a területre, majd 95-96-ban már a telefon is bevezetésre került. 1996-ra a Vízgazdálkodási Társulat is megalakult, melynek eredményeként a település 2002-re már 100%-osan csatornázott volt. A XX. század utolsó évtizedeire tehát a fejlődés még jobban felgyorsult.
Nem mellesleg említendő az sem, hogy az önkormányzat 1996-ban az Autógyár privatizációja során megmentette a művelődési házban működő könyvtárat, melynek állománya ma már meghaladja az 50 000 kötetet, így a város apraja, nagyja lelheti kedvét kellemes kikapcsolódásként az olvasásban. S büszkék lehetünk arra is, hogy 2004-ben a várossá avatást követően, (2004. Szeptember 4.) elsőként és egyedüliként vehettük fel Hegedűs Géza nevet könyvtárunkra, mely neves nap alkalmával özvegye, Hegedűs Gézáné, leánya és unokája is megtisztelt minket jelenlétével.
A légvédelmi tanya helyén ma már az Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Központ működik, felújításra került a Kultúrház elkészült a teljesen új postaépület, az utak között nagyítóval kell keresnünk, melyik nem aszfaltos, s a jövőre vonatkozóan is sok-sok terv van, mint például egy szép városközpont, vagy a még nagyobb és szebb ovi. A várossá avatással nem hogy a fejlődés nem szűnt meg, de a lehetőségek még nagyobb tárháza adatott meg, s hogy az akkori belügyminiszter asszony, Lampert Mónika szavait idézzem, - aki falunkat várossá avatta - "a városkulcsot őrizni kell, hiszen egyszerre zár és egyszerre nyit."
S a kulcs őrzője- a város vezetője - jelenleg is folytatja munkáját, azoknak a szavaknak alapján, s a kulccsal: Bezárja mindazokat az értékeket melyek fontosak az itt élő emberek számára, és nyit a környező települések felé, és nyit a világ felé. Hiszen minden település így tud igazán fejlődni, ha ez a nyitottság megvalósul!
 Látnivalók

 

Műemlékek, Emlékhelyek, templomok

 

 

Az I. világháborúban elesett katonák emlékoszlopa a régi temetőben áll.

„MAGYARORSZÁGÉRT ELESETT HŐSÖK EMLÉKÉRE"  1914-1918

 

 

 

Az II. világháborúban elesett szovjet katonák emlékműve az új temetőben.

 

 

 

Az II. világháborúban elesett szovjet katonák emlékműve az új temetőben.

 

 

Lady Diana kopjafa az Új Temetőben.  

Diana hercegnő halálának 4. évfordulója alkalmábólállítatta Lukács Jánosné, saját költségén.

 

 

1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékműve a Dísz Téren.

Állíttatta Szigethalom Önkormányzata 1998-ban a szabadságharc 150. évfordulójának alkalmából. Készítette Dávid Tamás és Dávid László az eredeti emlékmű alapján.

 

 

 

 

Szent István szobor az Egészségház előtt.

2000 augusztusában avatták fel Máté István alkotását. Létrejöttéhez nagymértékben hozzájárult a lakosok és a képviselők  támogatása. Az államalapító király álló alakja teljes királyi ornátusban jelenik meg, fején koronával, kezében jogarral és az országalmával.

 

 

Semmelweis Ignác szobor az Egyesített Szociális Ápolási központ területén.

Készítette Dávid Tamás.

 

 

Lélekharang az Új Temetőben.

Vámosi András kőfaragó mester kezdeményezésére került a harang  a temetőbe, amely 2003 június elseje óta kíséri utolsó útjukra indulókat.

 


Európai mérföldkő a Dísz Téren.

A 2004. május elsejei csatlakozás alkalmából adták át. Az akkori Európai Uniós fővárosok és Szigethalom közötti távolságot jelöli.

 

 

 

Bárka

Barát Tamás alkotása, kőből faragott emlékmű, amelyet 2005-ben adtak át.

Az univerzumot, az ölelő kezet, a gondoskodást jelképezi

 

 

 

 

Templomok, egyházak

 

A római katolikus templom építésére 1930-ban országos gyűjtőakciót terveztek, így 1933-ra elkészült.

 

Az első plébánosa Füstös Antal volt, aki 1949-57-ig teljesített szolgálatot.1958-78-ig dr. Sugár Mihály plébános volt a lelki pásztora a gyülekezetnek.

1978-2012-ig Pollák László Főtisztelendő plébános, püspöki tanácsos volt a Római Katolikus Egyházközösség vezetője. A több mint 30 éves szolgálata alatt kétszer restaurálták a templomot, kívül-belül, kerítést építettek, villamosították a harangot. 2009 szeptember 6-án ünnepelték az egyházközség alapításának 60. évfordulóját.

 

 

 

 

 A reformátusok 1931-ben építettek templomot a helyi hívők adakozásának köszönhetően.

A külföldi református hívők adakozásából  felépült a Magyarországi Református Cserkész Központ. Az egyház keretein belül működik  a cserkész csapat is, mely tiszteletből a hosszú ideig itt tevékenykedő , Jakus Gábor nevét vette fel.

A településen  élő nagy számú közösségek igénye volt saját gyülekezeti hely, így készült el A görög katolikusok számára önálló templom.

 

 

 

 

Feltöltés alatt...

  

További hírek

 
A Hír TV-ből kirúgták, polgárőr lett Pálffy István
2024. 07. 21. 08:58
hirhatar.hu

 
Harmadával kevesebb orvosi ügyelet lesz Budapesten
2024. 07. 21. 08:58
hirhatar.hu

 
Tovább hízik Orbán apjának földbirtoka
2024. 07. 21. 08:58
hirhatar.hu

 
Medián: a Fidesz népszerűsége zuhanóban, a Tisza Párté növekvőben
2024. 07. 18. 12:49
hirhatar.hu

 
Pénzért erőszakolt erdei túrák
2024. 07. 18. 12:49
hirhatar.hu

 
Sziget – FutureGrounds: Gondolj a jövőre!
2024. 07. 18. 12:48
hirhatar.hu

 
Az egyetemisták közel fele fontolgatja a külföldi letelepedést
2024. 07. 14. 12:22
hirhatar.hu

 
Dr. Magyar György az elszámoltatások jogi buktatóiról
2024. 07. 14. 12:22
hirhatar.hu

 
Utolsó értékes ingatlanát is kénytelen volt eladni az MSZP
2024. 07. 14. 12:22
hirhatar.hu

 
Kilép az MSZP-ből a második került újraválasztott polgármestere, Őrsi Gergely
2024. 07. 07. 09:47
hirhatar.hu

 
Keresem az okot
2024. 07. 07. 09:47
hirhatar.hu

 
Schadl a börtönben ülve is megkeresett vagy 189 milliót
2024. 07. 07. 09:47
hirhatar.hu

 
Egy lapra feltenni mindent
2024. 07. 02. 18:01
hirhatar.hu

 
Az álló vonat nem szolgáltatás
2024. 07. 02. 18:01
hirhatar.hu

 
9 év alatt 9 milliárd csúszott NER-közeli művészekhez
2024. 07. 02. 18:01
hirhatar.hu

 
Júliustól nem lesz szülészet a Keszthelyi Kórházban
2024. 06. 29. 11:57
hirhatar.hu

 
Máris áremelkedés várható a kötelező akciózás eltörlése után
2024. 06. 29. 11:57
hirhatar.hu

 
Itt mindenkinek elment a józan esze...?
2024. 06. 29. 11:57
hirhatar.hu

 
A választás legnagyobb vesztesei
2024. 06. 26. 14:48
hirhatar.hu

 
Pogány Juditot örökös taggá avatták
2024. 06. 26. 14:48
hirhatar.hu

 
Gyurcsány nem mond le
2024. 06. 26. 14:48
hirhatar.hu

 
Lemondott az MSZP vezetése
2024. 06. 23. 12:03
hirhatar.hu

 
Kidőlt bükkfák tömegei torlaszolják el az Északi-Börzsöny fő turistaútját
2024. 06. 23. 12:03
hirhatar.hu

 
Magyar Pétert fojtófogással vitték ki egy belvárosi szórakozóhelyről
2024. 06. 23. 12:03
hirhatar.hu

 
Rónai Egon elismerte, hogy hibázott a Magyar Péter interjúval
2024. 06. 18. 14:16
hirhatar.hu

 
Magyar Péter: a Tisza Párt készen áll az előrehozott választásokra is
2024. 06. 18. 14:16
hirhatar.hu

 
Várkonyi Andrea a Mészáros Alapítvány kuratóriumának új elnöke
2024. 06. 18. 14:16
hirhatar.hu

 
Rogán Cecíliáék fantom médiacége bő milliárdos bevételt produkált
2024. 06. 11. 18:06
hirhatar.hu

 
Választások után – sokan vannak még a változások ellen
2024. 06. 11. 18:06
hirhatar.hu

 
„Öntsünk TISZ(t)A vizet a pohárba” – Magyar Péter reagált az ATV nyilatkozatára
2024. 06. 11. 18:06
hirhatar.hu
IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport